Algemeen

Wat te doen bij een ongeval

  • Het geneeskundig getuigschrift kan u bij uw eerste bezoek aan de arts reeds laten invullen, stuur dit nog niet naar de verzekering!
  • Vul het aangifteformulier in en stuur dit naar het secretariaat
  •  De secretaris zal de aangifte doen van het ongeval bij de verzekering
  •  U ontvangt de noodzakelijke documenten die u moet vervolledigen, het dossiernummer zal u nog op het medisch attest moeten vermelden.
  •   U vult de documenten verder aan en stuurt deze rechtstreeks naar de verzekering dus niet naar de club
  •   De verzekering zal het schadegeval verder met u afhandelen

Intern reglement

Hier kan je ons intern reglement raadplegen.
INTERN_REGLEMENT_WGTC_2019

Hier kan je onze privacyverklaring vinden.
Privacyverklaring WGTC